Vijesti 24.09.2019.

No comments

Granata u Đulinom ponoru

Prošli tjedan su speleolozi izvršili pregled Đulinog ponora kako bi prije razdoblja kiša i snijega provjerili u kakvom je stanju. Naišli su na dvije zabrinjavajuće stvari.
Prva je da se unatoč trudu na vađenju naplavina tijekom poplava i s ulaza, na putu prema glavnom odlaznom sifonu i na samom sifonu ponovno sakupilo dosta drvenog otpada, grana i debala, te se ponovno formirao čep prema odlaznom sifonu i na samom sifonu. S obzirom da, prema pretpostavkama stručnjaka, većina vode koja ulazi u ponor ide upravo kroz taj sifon, realno je za očekivati da će se prilikom idućih većih hidrološkog ekstrema, rijeka Dobra ponovno izlijevati iz korita.
Druga zabrinjavajuća situacija je da su speleolozi ispod ulaza Badanj uočili granatu. Nije poznato je li ona ubačena nedavno ili je bila skrivena ispod naplavina.
Informacija je proslijeđena policiji i jučer je grupa njihovih pirotehničara osposobljenih za rad u speleološkim objektima u suradnji s HGSS stanicom Ogulin i njihovim speleolozima granatu uklonila. Činjenica da je pronađeno eksplozivno sredstvo u ponoru mogla bi otežati buduće radove obzirom da nije poznato ima li ih tamo još.
Nakon što su pirotehničari MUP-a uklonili ovo eksplozivno sredstvo Hrvatske vode će ponovno pristupiti čišćenju začepljenja.
Radi povećanja protočnosti ponora u sklopu zaštite Ogulina od poplava predviđena je izrada zaštitnih rešetki. One bi se postavile na ulaze u odlazne sifone te bi se tako onemogućilo nanošenje otpadnog drvenog i ostalog materijala dublje u spiljski sustav. Također je predviđena izrada pristupnog puta kroz Đulin ponor i postava mjernih uređaja kojima bi se nadzirao protok, vodostaj, začepljenost sustava i drugi parametri bitni za obranu grada od poplava. Rešetke i pristupni put uvelike bi pojeftinili i olakšali čišćenje i održavanje ponora. Sve navedene radove provode Hrvatske vode u sklopu projekta zaštite Ogulina od poplava.

 

 

Radovi na sanaciji sustava površinske odvodnje

Nedavno su započeli radovi na sanaciji sustava površinske odvodnje kod naselja Vijenac Ive Marinkovića. U prošlosti su se građani ovog naselja učestalo žalili zbog poplava u podrumima i velikih lokava vode koje su se prilikom kiša i snijega tamo stvarale. Gradska uprava je odgađala rješavanje ovog problema kako bi se izbjeglo opetovano prekapanje istih površina.

Naime, čekao se rezultat EU natječaja IPA prekogranične suradnje na kojeg je grad Ogulin u suradnji s općinama Čelinac i Stanari iz Bosne i Hercegovine, te gradom Nikšićem iz Crne Gore, prijavio projekt vrijedan 12,2 milijuna kuna. Putem ovog projekta se, među ostalim, planira i nabavka podzemnih spremnike za miješani komunalni otpad zapremnine 5 m³ sa software-om za praćenje količine otpada.

Namjera je ove podzemne spremnike, među ostalim lokacijama, ugraditi i u naselju Ive Marinkovića, pa bi se nakon toga uredila odvodnja, popločile i asfaltirale pješačke i kolne površine, krajobrazno uredio okoliš i postavilo novo dječje igralište. Međutim, kako evaluacija projekta traje duže od planiranog (rezultati su trebali biti objavljeni u ožujku, pa su odgođeni za lipanj, pa ponovno za rujan, a još uvijek nisu objavljeni) odlučeno je da se ipak ranije krene sa sanacijom, prije kišnog razdoblja, kako bi se stanovnicima ovog naselja omogućilo normalno kretanje, a pretpostavka je da će se do idućeg ljeta znati rezultati natječaja, pa bi se tada krenulo u provedbu sveobuhvatnog uređenja okoliša naselja.

 

Javni poziv za fotonaponske elektrane

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Za proizvodnju električne energije uz pomoć sunca građanima je osigurano ukupno 20 milijuna kuna. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji se za sustav i stručni nadzor može dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.
Koji su preduvjeti za sufinanciranje, kako i gdje se podnose zahtjevi saznajte na savjetovanju koje će biti održano na inicijativu Udruge žena Ogulin. Savjetovanje će održati članica ogulinske Udruge žena Ines Ban-Kolić.
Savjetovanje će se održati u srijedu, 25. rujna, s početkom u 19:00 sati u konferencijskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Ulaz je slobodan.
Ne propustite savjetovanje jer su sredstva po Javnom pozivu ograničena, a interes je velik.
Ovu inicijativu podržali su Grad Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin, Radio Ogulin i Udruga UDICA, koja je nakladnik OGportala.

 

Dani meda

Pčelarsko društvo Ogulin organizira 12. Dane meda u Ogulinu “Zlatno saće 2019.”
Održat će se ovog petka i subote, 27. i 28. rujna, u gradskom parku. Otvorenje je najavljeno za petak, u 10 sati, a program će uveličati mališani iz ogulinskog Dječjeg vrtića Bistrac i Dječjeg vrtića Josipdol.
Sajam meda potrajat će u petak sve do 19 sati, a u subotu će također sve početi u 10 sati. Tom će prigodom nastupiti Puhački orkestar DVD-a Ogulin, Ogulinske mažoretkinje, te dječje skupine KUD-a Klek i KUD-a Sv. Juraj.
Od 17 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici održat će se sljedeća predavanja: Branko Vidmar—Goranski medun, Željko Vrbos—Aktualno stanje u pčelarstvu, te Nikola Kezić prof.—Proljetni razvoj pčelinjih zajednica.
Pokrovitelji  ovogodišnjih Dana meda su Karlovačka županija,Grad Ogulin, Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, te općine  Josipdol, Tounj i Plaški.
Vjerujemo da će i ovogodišnji Dani meda okupiti velik broj izlagača, kupaca i ostalih gostiju, kao što je to bilo i lani.

Dojava o bombi

Zbog dojave o bombi danas ujutro je evakuirana zgrada karlovačkog Suda. Prema pisanju KAportala, telefonski poziv je upućen s nepoznatog broja a policija naravno ništa nije prepustila slučaju.
– U 7.35 sati je zaprimljen poziv da je u zgradi suda postavljena bomba, zgrada je ispražnjena i u tijeku je sigurnosni pregled, rečeno nam je u policiji. Tijekom pregleda u zgradi nije pronađeno nikakvo eksplozivno sredstvo pa se ipak radi o lažnoj dojavi.
Policija nije davala informacije o eventualnom počinitelju, već samo da je kriminalistička istraga u tijeku. Nije prvi put da su djelatnici suda ovako “prisilno” morali na kratki odmor dok policija obavi svoj posao. (KAportal)

fb-share-icon

No Comments Yet.

Leave a comment