Utorak, 11 Travanj 2017

Održana 24. sjednica Gradskog vijeća koju su na samom početku napustili oporbeni vijećnici

Napisao/la 
Na dnevnom redu posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina u ovom sazivu, održanoj 11. travnja u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice, našlo se više od planiranog broja točaka. Na samom početku, predsjednik GV, Milan Sabljak, predložio je skidanje „aktualca“ s dnevnog reda s objašnjenjem da je riječ o posljednjoj sjednici ovog saziva pa vijećnici neće moći raspravljati o odgovorima koje bi dobili pisanim putem. Ta odluka prihvaćena je s 11 glasova za i 6 protiv. Osim skidanja aktualnog sata, dnevni red je nekim točkama i dopunjen.
Nakon što je SDP-ov vijećnik Ivan Vuković pitao može li o tome raspravljati, a predsjednik GV Milan Sabljak odbio raspravu istakavši da se po Poslovniku o dnevnom redu ne raspravlja, vijećnici SDP-a i HNS-a napustili su sjednicu te održali konferenciju za novinare na kojoj je predsjednik SDP-a Ogulin Ivan Vuković obrazložio razloge napuštanja:Vijećnik SDP-a Dalibor Domitrović smatra da je ponižavajuće vijećnicima dostavljati u zadnji trenutak nove materijale o kojima je potrebna cjelovitija priprema i rasprava.Po završetku sjednice Gradskog vijeća predviđen je zajednički domjenak na koje vijećnici SDP-a i HNS-a ne planiraju otići. Ivan Vuković pojašnjava:Dok su oporbeni vijećnici održavali konferenciju za novinare, ostatak gradskih vijećnika nastavio je s radom. Sve su odluke s dnevnog reda usvojene, a među njima se našla i nova ponuda tvrtke Otočki vrtovi. Vijećnici su odlučili da će se krenuti u rekonstrukciju i adaptaciju DVD-a Turkovići i Jasenak. Prihvatili su i izviješće o radu Dječjeg vrtića Bistrac, a usvojen je i pravilnik o upisima i kriterijima upisa djece u ogulinski vrtić.
Na ovoj sjednici prihvaćen je i prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu POU Ogulin, kao i Odluka o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin.
Prihvaćen je Zaključak o suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga „Susret s rijekom“, a kojim će se turistička ponuda Ogulina dići na još viši nivo. Usvojen je i prijedlog kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu.

Na samom kraju sjednice, građanima i slušateljima obratili su se gradonačelnik Jure Turković i predsjednik GV Milan Sabljak. Osvrnuli su se na realizirane projekte, kao i na one koji su u proceduri. Zahvalili su vijećnicima na suradnji i konstruktivnim raspravama, direktorima i ravnateljima gradskih ustanova na trudu i zalaganju. Iskazali su žaljenje što su sjednicu napustili oporbeni vijećnici jer je sjednica, osim radnog, imala i svečani karakter.
Pročitano 1001 puta