Ponedjeljak, 08 Veljača 2016

„Radio nije politička igračka“ (2)

Napisao/la  Dubravka Vuković / Foto: Ilustracija
U programu Radio Ogulina emitirali smo 13. i 17. siječnja 2016.  članak pod naslovom „Radio nije politička igračka“, koji je objavljen i na web stranici Radio Ogulina.
Sukladno Zakonu o medijima, članci 40-42, objavljujemo  ispravak objavljenih informacija, koji  je u ime Radio Ogulina d.o.o. zatražila odvjetnica Maja Salopek,  punomoćnica Radio Ogulina.
U ispravku stoji:
 
Dana 13. siječnja 2016. godine u Vijestima Radio Ogulina u 16 i 19 sati, te dana 17. siječnja 2016. godine u Tjednoj kronici u 12,00 sati u eteru Radija Ogulin objavljen je članak pod naslovom " Radio nije politička igračka!". Predmetni članak također je objavljen na internetskoj stranici Radija Ogulin na internetskoj adresi radio-ogulin.hr dana 13. siječnja 2016. godine u 15:03 sati.
 
U navedenom su članku navedene netočne informacije i neistine o društvu RADIO OGULIN d.o.o. koje ispravljamo kako slijedi:
"
1) Temeljem čl. 456. Zakona o trgovačkim društvima Skupština RADIO OGULIN d.o.o. je 08. svibnja 2015. donijela Društveni ugovor potvrđen od Javnog bilježnika u Ogulinu OV-3482/15. Sukladno zakonito donesenom i javnobilježnički potvrđenom Društvenom ugovoru ( čl. 14-22 ), propisani su organi društva, što uključuje broj članova pojedinog od organa i njihova funkcija. Svake promjene u tom smislu donesene su na skupštini u obliku odluke, potvrđene od strane javnog bilježnika i provedene u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu.
 
2) i 3) Grad Ogulin je 2013. otkazao ugovor o suradnji RADIJU OGULIN d.o.o., u skladu s proračunom utvrđenim na Gradskom vijeću jer je RADIO OGULIN d.o.o. poslovao pozitivno, pa sukladno zadanom proračunu, u tom trenutku nije bilo potrebe za produljivanjem suradnje. Potpuno je autonomna odluka Grada o nastavku poslovne suradnje s RADIJEM OGULIN d.o.o., i u vidu financiranja i u vidu suradnje i emitiranja sjednica Gradskog vijeća jer ne postoji zakonska obveza grada niti županije objavljivati putem radija sjednice vijeća. Grad Ogulin je iz proračuna Radiju Ogulin u 2015. uplatio ukupno 384.263,00 kn na ime Ugovora o informiranju, pokrića gubitka iz 2014. i za opremu radija, što pokazuje brigu Grada za Radio.
 
4) Gospođa Mihaela Milanović Poljak, diplomirani novinar, zaposlena je kao novinar-urednik sukladno čl. 22. Društvenog ugovora, odlukom Skupštine. Okolnost nepostojanja Nadzornog odbora i sastav Uprave potpuno je pravno neodlučujuća činjenica jer niti zakonski odredbama ZTD-a niti Društvenim ugovorom nije propisano prethodno mišljenje NO prije zapošljavanja zaposlenika, a sukladno čl. 14. Društvenog ugovora predsjednik Uprave ujedno je i direktor društva i zastupa društvo pojedinačno i samostalno. 
 
5) Imenovanje gospođe Milanović Poljak predsjednicom Uprave provedeno je odlukom Skupštine, sukladno čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i gospođa Milanović Poljak za tu je funkciju ostvarila sve uvjete propisane tim zakonom i Društvernim ugovorom.
 
6) Društvo RADIO OGULIN d.o.o. od svog osnutka do danas posluje u skladu sa zakonom, poštujuću pri tom posebno Zakon o medijima, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu i svakog zaposlenika. Plaće zaposlenicima nisu se smanjivale niti Uprava planira otkaze ugovora o radu. Predsjednik Skupštine Društva, gospodin Jure Turković nikada nije izjavio rečenicu: " Pa zar vi ikada niste napravili nešto nezakonito?"
 
S poštovanjem!
                                         Odvjetnik Maja Salopek
 
Pročitano 1290 puta