Četvrtak, 11 Listopad 2018

Korak bliže do realizacije "Ogulinskog modela"

Napisao 
Zabilježeni su novi pozitivni pomaci na putu ka realizaciji projekta obrane od poplave grada Ogulina. Konstatirala je to, u ovotjednom izvješću, pročelnica Marina Jarnjević koja na kolegiju župana redovito izvještava o radu na ovom, za naš grad, izuzetno važnom projektu.

Naime, od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš izdana je lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, te izmještanje magistralnog vodovoda na prostoru retencije Ogulin. 
Ujedno je pročelnica Jarnjević izvijestila da je u prethodnom tjednu od strane županijskih pravnih timova koji rade po tzv. „Ogulinskom modelu“ podnesen prijedlog za potpuno izvlaštenje nekretnina za jednu česticu, provedene su usmene rasprave u postupcima izvlaštenja pred Uredom državne uprave za 19 katastarskih čestica, za 2 katastarske čestice sklopljen ugovor u suvlasničkom dijelu, te su za 2 katastarske čestice dostavljena rješenja o izvlaštenju.

Pomaci u realizaciji projekta su evidentni te svi sudionici u predmetnom projektu ulažu maksimalan angažman u svom dijelu rada na projektu, napomenula je pročelnica Jarnjević.
Pročitano 712 puta