Subota, 08 Rujan 2018

Obilazak Sodola

Napisao 
Odlagalište Sodol obišli su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predstavnici projektanata, tvrtki Hidroplan i Planum, predstavnici izvođača radova sanacije, tvrtke GTM-Gavan, predstavnici nadzora, tvrtke Meixner, predstavnici gradske tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i gradonačelnik Dalibor Domitrović sa suradnicima.
Cilj sastanka i obilaska terena bio je upoznati se sa situacijom na terenu, dogovoriti slijed aktivnosti, način sanacije odlagališta i njeno financiranje.

Za sanaciju odlagališta Sodol još 2005. je Grad s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao ugovor o sufinanciranju. Od tada do danas je sklopljeno 11 dodataka ugovoru. Međutim, što se samih radova sanacije tiče, izvedena je samo ograda oko odlagališta i uređen pristupni plato. Ove godine, obzirom da su prošle godine ponovno požari harali odlagalištem, žurno je izgrađen pristupni put u dno odlagališta kako bi mu strojevi mogli pristupiti i ugasiti požare. Ova prometnica će izmjenama projekta biti uklopljena u trajno rješenje sanacije.

Što se dinamike radova tiče, prvo što sada slijedi je izrada geodetskog snimka postojećeg stanja nakon čega će izvođač krenuti s prebacivanjem otpada s pokosa u dno odlagališta kako bi geodet mogao snimiti kote sraslog tla, a to će biti podloga za obračun količina i izradu novog izmijenjenog projekta sanacije koji će uključivati izradu prometnice, vage, sustava odvodnje i zbrinjavanja površinskih voda i ostalih elemenata potrebnih za sanaciju. Predviđa se da bi sama sanacija kojom bi se omogućio nastavak odlaganja trebala trajati godinu dana.

Prema izvornom projektu sanacije procijenjena vrijednost radova iznosila je preko 11 milijuna kuna. Ovim izmjenama projekta, zbog racionalizacija radova, troškovi sanacije će biti smanjeni. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će sufinancirati 75% troškova sanacije.
Pročitano 829 puta