Četvrtak, 30 Studeni 2017

Dvije sjednice u dva dana

Napisao/la 
Županijski su viježnici u dva dana održali dvije sjednice. Na petoj je na dnevnom redu bilo čak 16 točaka i potrajala je 6 sati, dok je šesta bila nešto kraća. Među brojnim točkama raspravljano je o rebalansu ovgodišnjeg i prijedlogu proračuna županije za iduću godinu, data je suglasnost  na izmjene financijskog plana Županijske uprave za ceste, raspravljalo se o planu razvoja civilne zaštite i planu njenog unapređenja, o načinu financiranja nacionalnih manjina,  te financiranju političkih stranaka.
Bilo je riječi i o javnim potrebama u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, a imenovano je i Povjerenstvo koje će se baviti prodajom poslovnih udjela županije  u Hrvatskom radio Karlovcu, Vodoprivredi Karlovac i u trgovačkom društvu Ceste Karlovac.
Članovi Županisjke skupštine imali su priliku čuti, među ostalim,  i izvješće o broju učenika u osbnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima, koji je iz godine u godinu sve manji, ali su zato naši učenici polučili odlične rezultate na brojnim državnim natjecanjima.
Na šestoj skupštini imenovano je i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, članova Odbora za dodjelu javnih priznanja županije, te je donesena nova odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije.
Pročitano 1212 puta